Anulacje

Jeśli chcesz odwołać spotkanie, prosimy o powiadomienie z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Bez tego powiadomienia będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty ( w wyjątkowych okolicznościach można wypracować kompromis ).
×
Breathe Free Counselling - Qualified Psychotherapy in west of Ireland

Nigdy nie jesteś sam