Poufność

Doradztwo zapewnia klientowi bezpieczne i poufne środowisko, w którym może porozmawiać o wszelkich kwestiach, które mogą sprawiać mu trudności. Przestrzegam zawodowych wytycznych etycznych IACP. Tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy istnieje obowiązek prawny lub etyczny, naruszyłbym poufność. Przykładami mogą być:
  • Gdy doradca ma mocne powody, aby sądzić, że klientowi grozi ryzyko wyrządzenia krzywdy sobie lub innym.
  • Jeżeli doradca zostanie wezwany przez sąd do ujawnienia informacji.
  • Gdzie mogą pojawić się problemy związane z ochroną dziecka.
×
Breathe Free Counselling - Qualified Psychotherapy in west of Ireland

Nigdy nie jesteś sam